Farmartjänst Mariestad AB

Västra Götalands län

Information

Farmartjänst Mariestad AB är ett av många företag som finns i Mariestad. Det är nämligen den kommunen som Farmartjänst Mariestad AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Farmartjänst Mariestad AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan -0001-11-30.

Farmartjänst Mariestad AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1993-09-20. Men sedan 1993-01-01 så har Farmartjänst Mariestad AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Förrådsg. 28, 542 35, Mariestad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Farmartjänst Mariestad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0501-78787.

Mariestad arbetar för att företag som Farmartjänst Mariestad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Farmartjänst Mariestad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall idka maskinentreprenad inom lantbruk, industri och byggentreprenadbranschen. Bolaget skall också utföra tjänster avseende fastighetsskötsel och byggentreprenad åt företag, stat, landsting, kommuner och privatpersoner. Vidare bedriva partihandel och handel med växtprodukter och varor inom lantbruks-, byggnads- och energibranschen, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Farmartjänst Mariestad AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Eva Marie -Svantesson, Bengt Olov Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Farmartjänst Mariestad AB och det är följande personer, Johansson, Eva Marie som är född 1963 och har titeln Extern VD, Svantesson, Bengt Olov Ingemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ambertsson, Mats Johan som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Borell, Carl Johan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Lars Gustaf som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Dag Erling som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot.Westman, Tero Kalervo som är född 1950 och har titeln Revisor, Revisionsbyrån T Westman som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Farmartjänst Mariestad AB är 556473-6204.