Svensk Hållbarhetspartner AB

Västra Götalands län

Information

Svensk Hållbarhetspartner AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mariestad som är den kommunen där Svensk Hållbarhetspartner AB finns. I Mariestad så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Svensk Hållbarhetspartner AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Svensk Hållbarhetspartner AB har haft sedan 2005-08-01. Svensk Hållbarhetspartner AB har funnits sedan och 2005-08-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Svensk Hållbarhetspartner AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Vadsbog. 14, 545 31, Töreboda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0506-10025.

Mariestad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Svensk Hållbarhetspartner AB Privat, ej börsnoterat.

Svensk Hållbarhetspartner AB har idag 556352-1037 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Svensk Hållbarhetspartner AB

Bolaget skall som organisationskonsulter utveckla, marknadsföra och försälja tjänster avseende kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, företagsetisk-, och ekonomisk styrning åt företag och organisationer jämte därmed förenlig verksamhet.

I Svensk Hållbarhetspartner AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cassel, Per Magnus som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Cassel, Claes Magnus som är född 1940 och har titeln Suppleant, Andersson, Kjell Gunnar som är född 1965 och har titeln Revisor, GA Revision i Mariestad AB som är född och har titeln Revisor, .