Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag är ett av många företag som finns i Mariestad. Det är nämligen den kommunen som Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1980-09-03. Men sedan 1981-01-01 så har Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Drottning Kristinas v. 12, 542 43, Mariestad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0501-70255.

Mariestad arbetar för att företag som Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende målerientreprenader samt försäljning av färger, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Carlzon, Kerstin Ann-Marie -Johansson, Sven-Evert Vilhelm -Österberg, Febe Gunilla.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag och det är följande personer, Österberg, Febe Gunilla som är född 1944 och har titeln Extern firmatecknare, Carlzon, Kerstin Ann-Marie som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Johansson, Sven-Evert Vilhelm som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Österberg, Helge Sigurd Assar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven-Ove Kennet som är född 1951 och har titeln Revisor, Hildingsson, Bengt Gustaf Alfred som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant.KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Gärdets Färg o Måleri Aktiebolag är 556206-0664.