UW-ELAST Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

UW-ELAST Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mariestad som är den kommunen där UW-ELAST Aktiebolag finns. I Mariestad så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. UW-ELAST Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket UW-ELAST Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. UW-ELAST Aktiebolag har funnits sedan och 1975-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till UW-ELAST Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Förrådsg. 38, 542 35, Mariestad men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0501-279450.

Mariestad arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är UW-ELAST Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

UW-ELAST Aktiebolag har idag 556121-1102 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Garpheden, Leif Ingvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för UW-ELAST Aktiebolag

Bolaget skall tillverka och försälja produkter av polymera material samt idka därmed förenlig verksamhet.

I UW-ELAST Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eklöf, Irene Catharina som är född 1963 och har titeln VD, Jungert, Henrik Per Johan som är född 1969 och har titeln Vice VD, Eklöf, Irene Catharina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jungert, Henrik Per Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Garpheden, Leif Ingvar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bjernalt, Anders Victor som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotHelin, Conny Jörgen Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Larsson, Ulf Mikael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Strand, Markus Åke Erik som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamotBardh, Kent Björn Helge som är född 1957 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.