Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 är ett av många företag som finns i Mariestad. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1945-02-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Carlbecksv. 2, 542 32, Mariestad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Mariestad arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3. Det finns flera företag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 och det är följande personer, Andersson, Sven Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellqvist, Britt Anli Gunilla som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Korytko, Igor som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallskog, Ingela Anna Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkeson, Karin Elisabet som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Karl Rune Lennart som är född 1937 och har titeln Suppleant.Persson, Björn Krister som är född 1962 och har titeln Suppleant, Sjöholm, Per Erik Gustav som är född 1958 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Mariestadshus nr 3 är 766000-1483.