HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genm att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Mariestad så är HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Mariestad arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Mariestad och i Västra Götalands län. Redan 1982-03-25 så skapades HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad och företaget är har F-skattsedel HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad har haft det sedan 1994-01-01.

HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

766000-0709 är organisationsnummret för företaget som finns i Mariestad.

Just nu är HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad och det finns många företag som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad så går det att nå dem via telefon på 0501-70804 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aas, Thorbjörn -Helmner, Roland Fredrik -Larsson, Thina -Lundqvist, Sisko Anneli

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSBs Bostadsrättsförening BråtenPark i Mariestad är Lundqvist, Sisko Anneli som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Aas, Thorbjörn som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Helmner, Roland Fredrik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Thina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Runsten, Johan Ansgar Sixten som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Thunfors, Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotDagestad, Karin som är född 1945 och har titeln Suppleant, Mac Taggart, Johanna Maria Linnea som är född 1974 och har titeln Suppleant, Vallberg, Conny Ingemar som är född 1944 och har titeln Suppleant.