HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Mariestad som är den kommunen där HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad finns. I Mariestad så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad har funnits sedan och 2001-08-27 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad så kan ni göra det genom att skicka er post till Tunaholmsv. 21, 542 43, Mariestad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0501-63540.

Mariestad arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad har idag 766000-0543 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Backman, Bengt Göran -Collberg, Bengt Arne -Nilsson, Nils Börje -Rehn, Bror Evert Sören är den som för stunden ansvarar för HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSBs Bostadsrättsförening Gullvivan i Mariestad så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Backman, Bengt Göran som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Collberg, Bengt Arne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Ulf Leon som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Börje som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rehn, Bror Evert Sören som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosengren, Per Curt som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotLindberg, Elfriede Erna Hilda som är född 1932 och har titeln Suppleant, Tilstam, Lena Marita som är född 1964 och har titeln Suppleant, Törnqvist, Sven Anders som är född 1927 och har titeln Suppleant.