HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Mariestad och HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad är ett av dem. Statusen för HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad är att Bolaget är aktivt.

HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad är ett Bostadsrättsförening och skapades 1973-02-13. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Mariestad där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad ska trivas.

I Mariestad så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad inte är momsregistrerat.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad och det finns flera bolag som är det idag i Mariestad.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0501-68540.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Löfgren, Marion Birgitta -Molin, Marie Christin -Nilsson, Olof Börje -Rasmussen Boman, Lise.

De som är på något sätt har med HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad är Löfgren, Marion Birgitta som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dagobert, Lars Markus Tobias som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Ing-Britt Linnéa som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmblad, Kristofer som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallioinen, Rauno Tapio som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Marie Christin som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotMyrén, David Tommy som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Olof Börje som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen Boman, Lise som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotHagen, Ingegerd Birgitta som är född 1947 och har titeln SuppleantZakrisson, Ramona Viola som är född 1972 och har titeln SuppleantÅkesson, Hans-Erik som är född 1953 och har titeln Suppleant.

HSBs Bostadsrättsförening Blåklinten i Mariestad har 766000-0535 som sitt organisationsnummer.