HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Mariestad så är HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Mariestad arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Mariestad och i Västra Götalands län. Redan 1973-03-20 så skapades HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad och företaget är har ej F-skattsedel.

766000-0527 är organisationsnummret för företaget som finns i Mariestad.

Just nu är HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad och det finns många företag som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hagen, Ingegerd Birgitta -Hall, Ing-Britt Linnéa -Larm, Gösta Ingemar -Ojala, Tuula Marjatta

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSBs Bostadsrättsförening Leverstad i Mariestad är Gustafsson, Marianne Elisabet som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagen, Ingegerd Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Ing-Britt Linnéa som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Larm, Gösta Ingemar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Kristina Vilhelmina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ojala, Tuula Marjatta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotPyykkönen, Martti Einari som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Tolonen, Kari Uolevi som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Leif Tommy som är född 1955 och har titeln SuppleantMaxe, Ann-Britt som är född 1942 och har titeln SuppleantWalldén, Kurt Åke som är född 1940 och har titeln Suppleant.