Bostadsrättsföreningen Björsäter

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Björsäter är en verksamhet som finns i Mariestad. I Bostadsrättsföreningen Björsäter finns det lite olika personer som är förknippade och det är Berg, Sture Folke Roland som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Maria Linnea som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Håkan Martin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Oskar Åke som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Ernst Stig Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ewa Marina Susanne som är född 1967 och har titeln SuppleantViklund, Sara Maria som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Björsäter så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Björsäter på telefon 0511-340790.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning Vidare har föreningen till ändamål att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Björsäter av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Björsäter är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Mariestad arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Björsäter innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Björsäter är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Björsäter så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Berg, Sture Folke Roland -Sjöberg, Ernst Stig Göran

Bostadsrättsföreningen Björsäter har 716449-4226 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.